Dlouhodobá nemocenská – kdy je nárok na prodloužení neschopenky?

Maximální délka nemocenské je 380 dní. Je ale možné požádat o prodloužení až o 350 dní (celkem tedy může být nárok na nemocenskou až 2 roky). Při dlouhodobé nemoci, může být nárok i na invalidní důchod. Prodloužení neschopenky i žádost o důchod je možné vyřídit online. Maximální délka nemocenské je 380 dní. Je ale možné požádat o prodloužení až o 350 dní (celkem tedy může být nárok na nemocenskou až 2 roky). Při dlouhodobé nemoci, může být nárok i na invalidní důchod. Prodloužení neschopenky i žádost o důchod je možné vyřídit online.

Neschopenka nemusí znamenat jenom nějakou „rýmičku“ a „kašlíček“, co se za pár dní vyleží, a člověk jde zase do práce. Celá řada zdravotních problémů, může vyžadovat i poměrně dlouhou dobu léčby.

Jak je to ale s nárokem na neschopenku a nemocenskou? Jaká je maximální délka neschopenky a kdy je nárok na prodloužení? A kdy je nárok na invalidní důchod?

Jaký je rozdíl mezi neschopenkou a nemocenskou?

Na úvod je nutné vysvětlit, že je rozdíl mezi „neschopenkou“ (pracovní neschopností) a „nemocenskou“ (nárok na nemocenské dávky).

I když tyto dvě věci poměrně úzce souvisí (bez neschopenky nemůže být nárok na nemocenskou), přesto se nejedná o dva různé názvy pro jednu věc.

Zjednodušeně by se dalo říci, že neschopenka zařídí, abyste nemuseli chodit do práce. A nemocenská zařídí, abyste nebyli zcela bez příjmu.

Kdo má nárok na neschopenku?

O pracovní neschopnosti rozhoduje doktor, na základě aktuálního zdravotního stavu. Neschopenka může být vystavena až 3 dny zpětně (resp. 3 dny dozadu může vystavit lékař sám od sebe, pro delší dobu nazpět by potřeboval souhlas od OSSZ).

Maximální délka neschopenky není striktně omezena. V některých případech ale musí lékař ukončit neschopenku už po 180 dnech.

Platí to po případy, kdy je zdravotní stav stabilizovaný a bylo by možné vykonávat nějakou jinou pracovní činnost, než ta pro kterou byla vystavena neschopenka.

Na nemocenskou (nemocenské dávky) je nárok maximálně 380 dní (maximální podpůrčí doba). Může ale dojít i k prodloužení (až o 350 dní). Nebo může být nárok i na invalidní důchod.

Jak dlouho mohu být na neschopence – kolik je maximální délka?

 • Maximální délka neschopenky není omezena
 • K ukončení neschopenky může dojít už po 180 dnech
 • Na neschopence můžete být i po skončení zaměstnání
 • Při pokračování nemoci může dojít k obnovení ukončené neschopenky
 • Neschopenka může být vystavena i zpětně
 • Na neschopence můžete být i bez nároku na nemocenskou

Jak dlouho je nárok na nemocenské dávky – kolik je maximum?

 • Maximální doba je 380 dní (14 dní platí zaměstnavatel, 366 dní platí stát)
 • Nemocenská může být prodloužena o 3 měsíce (i opakovaně – maximálně o dalších 350 dní)
 • O prodloužení nemocenské je nutné požádat (ideálně alespoň 30 dní před koncem podpůrčí doby)
 • Na prodloužení nemocenské není nárok (viz dále)
 • Při dlouhodobé nemoci, může být nárok na invalidní důchod
 • Pro pracující důchodce je maximální nemocenská omezena na 70 dní (resp. 84 včetně té od zaměstnavatele)
 • Na nemocenskou je nárok i po skončení zaměstnání

Kdy je nárok na prodloužení neschopenky – déle než 1 rok?

Obecně platí, že pokud 1 rok nestačí k vyléčení, tak může vznikat nárok na invalidní důchod.

Mnoho lidí si myslí, že na invalidní důchod je nárok jenom při „doživotní“ invaliditě. Tak to ale není.

Pokud je někdo dlouhodobě na neschopence, může mít nárok na invalidní důchod. Až se uzdraví, tak mu invalidní důchod zase „seberou“ a půjde pracovat.

Z toho vyplývá i to, že na prodloužení neschopenky (podpůrčí doby u nemocenské), je nárok pouze v případech, kdy se dá očekávat uzdravení během nějaké dohledné doby (tj. například během následujících 3 měsíců). Pak má smysl prodloužit nemocenskou a neřeší se invalidní důchod.

Jaké jsou podmínky pro prodloužení nemocenské?

Hlavní podmínkou, pro možnost prodloužení nemocenské o dalších 90 dní (prodloužení je možné i opakovaně, maximálně ale o 350 dní, tj. celkem 2 roky na neschopence), je podání žádosti.

Před ukončením podpůrčí doby, by vám ČSSZ měla poslat vyrozumění, že vám bude končit nemocenská, a že si můžete požádat o prodloužení.

Sama od sebe, vám ale nemocenská prodloužena nebude. Je nutné podat žádost, a pak bude záležet na posouzení revizního lékaře.

Na prodloužení neschopenky tedy není „nárok“ (nedá se vymáhat), je nárok pouze na podání žádosti.

Důvody pro prodloužení mohou být různé – každá žádost se posuzuje individuálně. Nedá se jednoznačně říci, co už stačí na prodloužení nemocenské a co je ještě málo.

Žádost o prodloužení nemocenské – formulář na prodloužení neschopenky

Na webu ČSSZ je možné najít formulář, pro podání žádosti o prodloužení nemocenské:

Formulář je možné vyplnit přímo na webu, vytisknout a poslat na OSSZ. Nebo můžete formulář poslat i elektronicky (pro přihlášení je nutná e-identita).

ČSSZ má na vyřízení žádosti 30 dní (což ale neznamená, že vám musí do 30 dnů schválit prodloužení).

Dlouhodobá nemoc (1 rok a více) – nárok na invalidní důchod

Při dlouhodobé nemoci (nebo pokud máte dlouhodobé následky po nějakém úrazu), může být nárok na invalidní důchod.

Invalidní důchod má 3 stupně:

 • Částečný invalidní důchod (stupeň I. a II.)
 • Plný invalidní důchod (stupeň III.)

Pro nárok na invalidní důchod je nutné splnit řadu podmínek. Posuzuje se zdravotní stav a prognóza do budoucnosti. Musí být splněna minimální „odpracovaná doba“ (účast na důchodovém pojištění).

Konkrétní počet odpracovaných roků, pro nárok na invalidní důchod, závisí na věku nebo i na tom, zda se jedná o následek pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Kalkulačka pro výpočet invalidního důchodu:

Žádost o invalidní důchod je možné podat i přes internet

Vyřízení invalidního důchodu ale může nějakou dobu trvat (obecně platí, že ČSSZ má lhůtu pro vyřízení důchodu až 3 měsíce).

Okamžitá online půjčkaPeníze už do 30 minut? A navíc bez jakýchkoliv poplatků a dokonce i bez úroků? Že to nejde? Vyzkoušejte si to sami!

Užitečné informace
Všechny půjčky