Kalkulačka: Výpočet nároku na dovolenou 2024 (na kolik dní dovolené mám nárok?)

Na dovolenou je nárok po 4 odpracovaných týdnech (i ve zkušební době). Za každý týden, jen nárok na 1/52 z celkové dovolené. Minimální zákonná dovolená, jsou 4 týdny. Nárok na dovolenou, může být i za neschopenku, rodičovskou, apod. V roce 2024, bude nárok na dovolenou i dohody DPP a DPČ. Na dovolenou je nárok po 4 odpracovaných týdnech (i ve zkušební době). Za každý týden, jen nárok na 1/52 z celkové dovolené. Minimální zákonná dovolená, jsou 4 týdny. Nárok na dovolenou, může být i za neschopenku, rodičovskou, apod. V roce 2024, bude nárok na dovolenou i dohody DPP a DPČ.

Po odpracování minimální doby (minimálně 4 týdny), mají všichni zaměstnanci nárok na dovolenou v zaměstnání (aktuálně se schvaluje i dovolená pro dohody DPP a DPČ).

Minimální roční dovolená, je stanovena zákoníkem práce na 4 týdny (v některých případech je to dokonce minimálně 5 nebo minimálně 8 týdnů dovolené).

Nárok na dovolenou, je i v případě, že pracujete jenom část roku (například v novém zaměstnání). Už po 4 týdnech, je nárok na poměrnou část dovolené.

Za každý odpracovaný týden, je nárok na 3 hodiny dovolené. Může to být i více (podle toho kolik je celková roční dovolená, a jaká je týdenní pracovní doba).

Na dovolenou, je nárok i ve zkušební době, po skončení mateřské nebo rodičovské, nebo i za neschopenku. V roce 2021, se změnily podmínky a výpočet dovolené. Nově je nárok na dovolenou v hodinách.

Na kolik dovolené je nárok v zaměstnání v roce 2024?

Minimální dovolená, je stanovená zákoníkem práce. Kromě minimální zákonné dovolené, může být nárok i na dodatkovou dovolenou (při práci ve ztížených podmínkách). Nebo vám může zaměstnavatel poskytnout i další dovolenou navíc (jako benefit).

Minimální dovolená 2024:

 • Všichni zaměstnanci mají nárok minimálně na 4 týdny
 • Státní úředníci (resp. obecně státní zaměstnanci) mají nárok minimálně na 5 týdnů
 • Učitelé (pedagogičtí a akademičtí pracovníci) mají nárok minimálně na 8 týdnů
 • U dohody DPP a DPČ je nárok na dovolenou od 1. 1. 2024

Kalkulačka: Výpočet nároku na dovolenou 2024

Za každý odpracovaný týden (násobek týdenní pracovní doby), je nárok na 1/52 z celkové roční dovolené.

Pro výpočet poměrné části dovolené, je podstatný celkový nárok na dovolenou za rok (4, 5, 8 týdnů nebo jiný počet). A dále hraje roli délka týdenní pracovní doby (například 40 hodin za týden, nebo jiný počet hodin).

Pro nárok na dovolenou, se může započítat i nemocenská, rodičovská, nebo i další překážky na straně zaměstnance (maximálně 20 týdnů za rok).

Kalkulačka dovolená 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

Další kalkulačky 2024:

Na kolik dní dovolené je nárok v zaměstnání v roce 2024?

Minimální dovolená, je v zákoníku práce stanovena v týdnech (například 4 týdny dovolené – viz výše).

Celková doba dovolené, na kterou je v zaměstnání nárok, ale závisí i na tom, kolik hodin je týdenní pracovní doba (40 hodin, 38,5 hodiny, 37,5 hodiny, či jiná).

Nárok na 4 týdny dovolené:

 • Týdenní pracovní doba 40 hodin = 160 hodin dovolené
 • Týdenní pracovní doba 37,5 hodiny = 150 hodin dovolené
 • Týdenní pracovní doba 20 hodin (poloviční úvazek) = 80 hodin dovolené

Nárok na 5 týdnů dovolené:

 • Týdenní pracovní doba 40 hodin = 200 hodin dovolené
 • Týdenní pracovní doba 37,5 hodiny = 188 hodin dovolené
 • Týdenní pracovní doba 20 hodin (poloviční úvazek) = 100 hodin dovolené

Následné čerpání dovolené, je také v hodinách. Jeden den dovolené, tak může znamenat čerpání 8 hodin dovolené (u 12 hodinové směny, by to bylo 12 hodin dovolené, u 6 hodinové směny, by to bylo 6 hodin dovolené, atd.).

Jak se vypočítá poměrná část dovolené v zaměstnání v roce 2024

Pro výpočet poměrné části dovolené, je podstatný počet odpracovaných týdnů (počet násobků týdenní pracovní doby).

Za každý odpracovaný týden (tj. za každých 40 hodin, u 40ti hodinové týdenní pracovní doby), je nárok na 1/52 z celkové dovolené:

 • 4 týdny dovolené, 40 hodin/týdně = 3,08 hodiny
 • 5 týdnů dovolené, 40 hodin/týdně = 3,85 hodiny
 • 8 týdnů dovolené, 40 hodin/týdně = 6,15 hodiny

Při jiné týdenní pracovní době (např. 38,5 hodiny týdně, nebo 37,5 hodiny týdně, nebo u zkrácených úvazků – například 20 hodin týdně), bude výsledek výpočtu odlišný.

Nárok na dovolenou ve zkušební době v novém zaměstnání

Nárok na dovolenou, vzniká i ve zkušební době. Na dovolenou je nárok, už po odpracování alespoň 4 týdnů. Už po prvním měsíci zkušební doby, je nárok na 13 hodin dovolené (při 4 týdnech a 40ti hodinách za týden).

Během zkušební doby, ale někteří zaměstnavatelé omezují možnost čerpat dovolenou. Je to jejich právo – o termínu čerpání dovolené, rozhoduje zaměstnavatel.

Často je možné dovolenou vybrat, až po skončení zkušební doby. Po 3 měsících ve zkušební době, může být nárok už na 40 hodin dovolené (tj., na 5 dní, resp. na celý týden dovolené).

Nárok na dovolenou a dlouhodobá neschopenka

Pro nárok na dovolenou, se může započítat i doba v pracovní neschopnosti (alespoň z části). Pokud máte v zaměstnání odpracováno alespoň 12 týdnů (v aktuálním kalendářním roce), tak se vám z neschopenky započítá až 20 týdnů.

Pokud byste například v dubnu museli na neschopenku (tj. za první 3 měsíce odpracujete 12 týdnů), a následně byli v pracovní neschopnosti po celý zbytek roku, přesto máte nárok na dovolenou.

Vycházelo by to na 32/52 z celkové dovolené, tj. na 99 hodin (při 4 týdnech a 40ti hodinách za týden).

Kdo rozhoduje o termínu dovolené – musí mi zaměstnavatel schválit dovolenou?

O termínu dovolené, rozhoduje zaměstnavatel. Zákoník práce, přímo stanovuje povinnost, aby zaměstnavatel určil termíny čerpání dovolené tak, aby zaměstnanci stihli vybrat celou dovolenou před koncem roku.

Pro čerpání dovolené je několik omezení:

 • Termín dovolené musí zaměstnavatel oznámit alespoň 14 dní předem
 • Celozávodní dovolená, může být maximálně 14 dní a musí být projednána s odbory
 • Alespoň jedna část dovolené, musí být 2 týdny v jednom kuse
 • Zaměstnavatel nesmí proplatit nevyčerpanou dovolenou (výjimkou je zbývající dovolená při ukončení pracovního poměru)
 • Dovolená by měla být vyčerpána do konce roku (převádění dovolené je možné, jen v případě vážných provozních důvodů, nebo v případě překážek na straně zaměstnance)

Běžná praxe ve firmách je ale taková, že o termínu dovolené rozhodují zpravidla zaměstnanci. Ti podávají návrhy, kdy by si chtěli vybrat dovolenou (zpravidla existuje nějaký rozpis dovolených, aby se všichni vystřídali).

Zaměstnavatel ale nemá povinnost, těmto návrhům vyhovět. Rozhodnutí je na něm – záleží na tom, jaké jsou provozní potřeby na personál, zastupitelnost, atd.

Zaměstnavatel má dokonce i právo, zrušit již schválenou dovolenou (při vážných provozních důvodech). Nebo zaměstnance i odvolat z dovolené, na kterou již odjel (pak ale zaměstnavatel platí náklady – za hotel, dopravu, apod.).

Nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ v roce 2024

Od začátku roku 2024, je nárok na dovolenou i u dohody DPP a DPČ (změn pro dohody bude v roce 2024 více).

Aby měl dohodář nárok na dovolenou, tak musí nejprve v roce 2024 odpracovat alespoň 80 hodin (4 týdny). Poté vzniká nárok na poměrnou část dovolené – za každých 20 hodin, je nárok na 1/52 z celkové roční dovolené.

Podmínky pro čerpání dovolené nebo i pro proplacení dovolené budou stejné, jako u běžných zaměstnanců. Za nevyčerpanou dovolenou, je nárok na náhradu odměny za práci na dohodu – tj. při ukončení dohody, musí firma proplatit příslušný počet hodin dovolené, na které vznikl během roku nárok.

Okamžitá online půjčkaPeníze už do 30 minut? A navíc bez jakýchkoliv poplatků a dokonce i bez úroků? Že to nejde? Vyzkoušejte si to sami!

Užitečné informace
Všechny půjčky