Výpočet: Zvýšení ošetřovného (OČR) na 80% během epidemie

Vláda připravila návrh na zvýšení ošetřovného (OČR) během epidemie na 80%. Pokud bude zvýšení schváleno, pak by platilo zpětně od začátku března 2021 (od 1. 3. 2021). Na zvýšené ošetřovné by byl nárok až do 30. 6. 2021 – pokud budou dále pokračovat omezení školní výuky z důvodu epidemie COVID-19. Vláda připravila návrh na zvýšení ošetřovného (OČR) během epidemie na 80%. Pokud bude zvýšení schváleno, pak by platilo zpětně od začátku března 2021 (od 1. 3. 2021). Na zvýšené ošetřovné by byl nárok až do 30. 6. 2021 – pokud budou dále pokračovat omezení školní výuky z důvodu epidemie COVID-19.

Během epidemie koronaviru COVID-19, je omezena běžná školní výuka. Většina dětí, se učí jen v online podobě. Školní děti (s výjimkou prvních a druhých tříd), jsou doma už od začátku roku 2021. První a druhé třídy a také mateřské školky, byly rozhodnutím vlády uzavřeny od začátku března 2021.

Podmínky pro nárok na ošetřovné v roce 2023

V předchozích letech, se podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR), poměrně často měnily. Důvodem byla epidemie COVID.

V různých fázích epidemie, platily odlišné podmínky, včetně toho, že na ošetřovné byl nárok i u DPP nebo DPČ. Na určitou formu „ošetřovného“ byl nárok i u OSVČ. Všechny tyto speciální podmínky, už ale v roce 2023 neplatí.

V roce 2023, platí jen standardní podmínky pro nárok na OČR:

  • nárok mají jenom zaměstnanci (u DPP, DPČ nebo OSVČ nárok není)
  • ošetřovné je pouze 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu)
  • maximální délka OČR je 9 kalendářních dní (16 dní pro samoživitele/samoživitelky)
  • v některých případech může být nárok na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní)

Viz aktuální kalkulačka: Výpočet ošetřovné na dítě 2023

V případě mladších školních dětí, trvá omezení výuky (s malou přestávkou před vánoci) už od podzimu 2020. Starší školní děti, se do školy naposledy podívaly na začátku školního roku.

Dlouhodobé omezení školní (a nyní i předškolní) výuky, je problém pro řadu rodičů. Zvláště mladší děti, nemohou zůstat doma samotné. A ne každý má možnost práce z domu na home-office, nebo možnost nějakého hlídání.

Je sice možnost čerpat ošetřovné (OČR), které je během epidemie prodlouženo a zvýšeno na 70%. I to je ale citelný výpadek příjmu.

Vláda nyní navrhuje zvýšení ošetřovného na 80%. Takže by během OČR, byl nárok na stejné peníze, jako vloni na jaře (duben – červen 2020, bylo ošetřovné také 80 procent).

Aktualizace 2. prosinec 2021

Ošetřovné by se mělo opět zvýšit na 80% (minimálně 400 Kč za den). Na zvýšené ošetřovné, bude nárok zpětně, od začátku listopadu 2021, minimálně do konce února 2022.

Na zvýšené ošetřovné, bude nárok při karanténě (dítěte, nějaké osoby v rodině), při distanční výuce (uzavření třídy, školy, školky). Podmínky jsou podobné, jako v předchozím školním roce.

Viz. Kalkulačka – COVID krizové ošetřovné (zvýšení na 80%)

Aktualizace 21. dubna 2021

Senát na zasedání 21. 4. 2021, definitivně schválil zvýšení ošetřovného na 80%. A to se zpětnou platností od začátku března 2021.

Pokud jste již dostali ošetřovné za březen 2021 v původní výši, měl by vám být nyní vyplacen i příslušný doplatek do zvýšeného ošetřovného – 80% platí zpětně od 1. 3. 2021.

Parlament také schválil, že na ošetřovné budou mít nově nárok i prarodiče (babička, dědeček), sourozenci či třeba teta nebo strýc (i když nežijí s dítětem ve společné domácnosti).

Kalkulačka: Výpočet zvýšeného ošetřovného (80%) během epidemie 2021

V této kalkulačce si můžete spočítat různé varianty výpočtu OČR – v kalkulačce jsou všechny 3 možnosti:

  • Ošetřovné 60% – pro běžné ošetřovné (mimo dobu epidemie, nebo pro případy které nesouvisí s epidemií)
  • Ošetřovné 70% – zvýšení schváleno na podzim 2020, je nárok na minimálně 400 Kč za den až do 30. 6. 2021
  • Ošetřovné 80% – navrhované zvýšení od 1. března 2020, bude dítě nárok minimálně na 400 Kč za den, až do 30. 6. 2021
Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2022
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Zvýšení ošetřovného (OČR) na 80% od začátku března (od 1. 3. 2021)

Vzhledem k prodlužující se době omezení školní výuky, přišla vláda v průběhu března 2021, s návrhem na zvýšení ošetřovného na 80%. Již od podzimu 2020, je nárok na OČR ve výši 70%, to je ale citelný výpadek příjmu pro řadu rodin.

Pokud bude návrh schválen (v Parlamentu tuto změnu podporuje nadpoloviční většina poslanců), pak by byl nárok na zvýšené ošetřovné už od začátku března 2021 (tj. zpětně od 1. 3. 2021).

Zvýšení na 80% bude znamenat, že příjem během OČR, se u části zaměstnanců začne blížit tomu, kolik je jich čistá mzda ze zaměstnání (týká se především těch s nižší než průměrnou mzdou).

Ošetřovné se vypočítá jako 80%, z redukovaného denního vyměřovacího základu (což je 90% z hrubé mzdy, nebo i méně, podle výše příjmu). Ošetřovné je ale „čistý“ příjem – neplatí se z něj sociální, zdravotní nebo daně.

V následující tabulce se můžete podívat, o kolik se od března 2021 zvýší ošetřovné (pokud bude návrh schválen).

Tabulka: O kolik se zvýší ošetřovné (OČR) při změně na 80% od března 2021?

Výpočet v tabulce je pro březen 2021 (kdy je na ošetřovné nárok za 31 kalendářních dní), pro duben 2021 (kdy je jen 30 dní a budou velikonoční prázdniny, by částka vycházela jinak).

Hrubá mzda Ošetřovné 70% Ošetřovné 80% Zvýšení od 1. 3. 2021
15 200 Kč 12 400 Kč 12 400 Kč 0 Kč
18 000 Kč 12 400 Kč 13 237 Kč +837 Kč
20 000 Kč 12 865 Kč 14 694 Kč +1 829 Kč
23 000 Kč 14 787 Kč 16 895 Kč +2 108 Kč
25 000 Kč 16 058 Kč 18 352 Kč +2 294 Kč
28 000 Kč 18 011 Kč 20 584 Kč +2 573 Kč
30 000 Kč 19 282 Kč 22 041 Kč +2 759 Kč
35 000 Kč 22 506 Kč 25 699 Kč +3 193 Kč
40 000 Kč 24 831 Kč 28 396 Kč +3 565 Kč
45 000 Kč 27 001 Kč 30 845 Kč +3 844 Kč
50 000 Kč 29 109 Kč 33 263 Kč +4 154 Kč

Kdo má nárok na ošetřovné na dítě během epidemie COVID v roce 2021?

Vládní návrh na zvýšení ošetřovného, se ale týká jen zvýšení na 80 procent (namísto dosavadních 70 procent). Jiné podmínky by se v zásadě neměnily.

I nadále by tedy platilo, že na ošetřovné by byl nárok jen u dětí mladších než 10 roků (zvýšení věkového limitu na 13 roků, jako v roce 2020 se neplánuje).

Na ošetřovné, během epidemie koronaviru COVID-19, je nárok při omezení výuky ve škole nebo mateřské školce u dětí, které jsou v době začátku omezení mladší než 10 roků (narozeniny v průběhu OČR nevadí – na ošetřovné je nárok i dále).

Na ošetřovné není nárok během prázdnin (např. jarní, velikonoční nebo letní), nebo ve dny ředitelského volna. Prázdniny se ale netýkají mateřských školek, takže u nich jen na ošetřovné nárok po celou dobu, co je omezena docházka.

Na ošetřovné mají nárok jak zaměstnanci (plný nebo zkrácený úvazek), tak i ti kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ.

Zvýšení ošetřovného pro OSVČ během epidemie 2021

Na ošetřovné mohou mít nárok i OSVČ. Ti ale nedostávají klasické OČR, ale dotaci od ministerstva průmyslu a obchodu. Ta byla na podzim 2020 schválena ve výši 400 Kč na jeden den. Jestli bude zvýšení ošetřovného i pro OSVČ (podobně, jako se má zvýšit OČR pro zaměstnance), zatím není jisté.

Okamžitá online půjčkaPeníze už do 30 minut? A navíc bez jakýchkoliv poplatků a dokonce i bez úroků? Že to nejde? Vyzkoušejte si to sami!

Užitečné informace
Všechny půjčky