Kalkulačka: Výpočet paragrafu na dítě 2024 (ošetřovné)

Paragraf na dítě, můžete mít na nemocné nebo někdy i na zdravé dítě do 10 roků. U starších dětí, nebo u dalších členů rodiny, je nárok na ošetřovné, jen pokud jejich zdravotní stav vyžaduje nezbytnou péči další osoby. Ošetřovné je ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Nárok je 9 nebo 16 dní. Paragraf na dítě, můžete mít na nemocné nebo někdy i na zdravé dítě do 10 roků. U starších dětí, nebo u dalších členů rodiny, je nárok na ošetřovné, jen pokud jejich zdravotní stav vyžaduje nezbytnou péči další osoby. Ošetřovné je ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Nárok je 9 nebo 16 dní.

Když vám onemocní dítě, nebo s ním musíte zůstat doma i z jiného důvodu, můžete mít jako zaměstnanec nárok na „paragraf na dítě“ (dávku nemocenského pojištění – ošetřovné). Na ošetřovné (OČR), je ale nárok nejenom u nemocných dětí, ale i u dalších členů rodiny.

Na OČR je nárok, i když se potřebujete postarat o nemocnou manželku, partnera či rodiče. Stejně tak má na ošetřovné nárok například i babička, které se stará o nemocnou (nebo i někdy zdravou) vnučku nebo vnuka.

Paragraf na dítě (OČR) – změny 2024

 • od 1. 1. 2024 se zvýšily redukční hranice pro výpočet OČR
 • od 1. 1. 2024 se změnily podmínky pro nárok na ošetřovné, pokud je na dítě čerpán rodičovský příspěvek
 • během roku 2024 s bude projednávat změna zákona o nemocenském pojištění
 • od 1. 1. 2025 by mohl být nárok na OČR i pro dohodáře (DPP a DPČ) nebo i pro živnostníky (OSVČ)

Podmínky pro nárok na ošetřovné v roce 2024

V předchozích letech, se podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR), poměrně často měnily. Důvodem byla epidemie COVID.

V různých fázích epidemie, platily odlišné podmínky, včetně toho, že na ošetřovné byl nárok i u DPP nebo DPČ. Na určitou formu „ošetřovného“ byl nárok i u OSVČ. Všechny tyto speciální podmínky, už ale v roce 2023 neplatí.

V roce 2024, platí jen standardní podmínky pro nárok na OČR:

 • nárok mají jenom zaměstnanci (u DPP, DPČ nebo OSVČ nárok není)
 • ošetřovné je pouze 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu)
 • maximální délka OČR je 9 kalendářních dní (16 dní pro samoživitele/samoživitelky)
 • v některých případech může být nárok na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní)

Kalkulačka: Výpočet paragrafu na dítě 2024

V této kalkulačce si můžete spočítat, jak vysoké ošetřovné byste dostali, pokud byste byli doma s dítětem. V roce 2024, platí pro nárok na ošetřovné a jeho výpočet jen běžné podmínky – 60% z hrubé mzdy, maximálně 9 (nebo 16) dní:

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdy je nárok na paragraf na dítě (ošetřovné) v roce 2024?

Za běžných podmínek, máte na ošetřovné nárok:

 • pokud se staráte o zdravé dítě do 10 roků, pokud je zavřená škola/školka z důvodu nějaké havárie, epidemie apod.
 • pokud se staráte o nemocné dítě do 10 roků
 • pokud se staráte o starší dítě (nad 10 roků) nebo o jiného člena rodiny (člena společné domácnosti, člena rodiny – příbuzný v přímé linii), pokud jeho zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby
 • pokud se staráte o dítě do 10 roků a ten, kdo o něj běžně pečuje, je v nemocnici, nebo třeba v porodnici

Kolik dní je nárok na ošetřovné na dítě?

Na ošetřovné (paragraf na dítě) máte nárok, jen po poměrně krátkou dobu:

 • 9 kalendářních dní
 • 16 kalendářních dní (pokud jste samoživitel/samoživitelka)

Kolik je ošetřovné při paragrafu na dítě v roce 2024?

Ošetřovné, podobně jako nemocenská při pracovní neschopnosti, je za běžných podmínek ve výši 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (což je maximálně 90% hrubé mzdy, u vyššího platu i méně).

Při hrubé mzdě do cca 44 700 Kč měsíčně, je pak ošetřovné počítáno z 90% hrubé mzdy. Pokud máte hrubou mzdu vyšší než 44 700 Kč, tak je to procentuálně menší část hrubé mzdy (aplikují se redukční hranice).

Pokud byste byli doma s nemocným dítětem a měli hrubou mzdu 35 000 Kč, pak byste mohli mít nárok na:

 • Ošetřovné za 9 dní = 5 598 Kč
 • Ošetřovné za 16 dní = 9 952 Kč

Na ošetřovné v délce 16 dní mají nárok jenom samoživitelé nebo samoživitelky. Jinak je na ošetřovné nárok jen po dobu 9 kalendářních dní.

Nárok na ošetřovné pro OSVČ

V ještě horší situaci jsou pak OSVČ. Ti si sice mohou platit nemocenské pojištění a mít tak nárok na nemocenské dávky, když jsou sami na neschopence. Na ošetřovné ale OSVČ za běžných podmínek nárok nemají.

Výjimkou byly právě situace, které souvisely s epidemií COVID. V roce 2021, měly OSVČ po část roku nárok na speciální dotaci „Ošetřovné“ od ministerstva průmyslu a obchodu. Následně, jim pak v souvislosti s nutností pečovat o dítě, mohl vznikat nárok na kompenzační bonus.

Mimo tuto specifickou situaci ale platí, že OSVČ, kterému onemocní dítě, nemá nárok na „paragraf na dítě (na ošetřovné). Pokud se OSVČ musí starat o dítě, které v průběhu roku onemocní, nebo i  z jiného důvodu, tak nemá nárok na žádnou podporu od státu.

I podnikatelé (OSVČ, živnostníci), ale mohou mít nárok na dlouhodobé ošetřovné. Pokud si platí nemocenské pojištění (minimálně 216 Kč měsíčně v roce 2024), a budou splněny podmínky (jiné než u klasického OČR), pak může být nárok na dlouhodobé ošetřovné (až 90 kalendářních dní).

Okamžitá online půjčkaPeníze už do 30 minut? A navíc bez jakýchkoliv poplatků a dokonce i bez úroků? Že to nejde? Vyzkoušejte si to sami!

Užitečné informace
Všechny půjčky