Kalkulačka: Výpočet paragrafu na dítě 2022 (ošetřovné)

Paragraf na dítě, můžete mít na nemocné nebo někdy i na zdravé dítě do 10 roků. U starších dětí, nebo u dalších členů rodiny, je nárok na ošetřovné, jen pokud jejich zdravotní stav vyžaduje nezbytnou péči další osoby. Ošetřovné je ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Nárok je 9 nebo 16 dní. Paragraf na dítě, můžete mít na nemocné nebo někdy i na zdravé dítě do 10 roků. U starších dětí, nebo u dalších členů rodiny, je nárok na ošetřovné, jen pokud jejich zdravotní stav vyžaduje nezbytnou péči další osoby. Ošetřovné je ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Nárok je 9 nebo 16 dní.

Když vám onemocní dítě, nebo s ním musíte zůstat doma i z jiného důvodu, můžete mít jako zaměstnanec nárok na „paragraf na dítě“ (dávku nemocenského pojištění – ošetřovné).

Podmínky pro nárok na ošetřovné a výše této nemocenské dávky, se již v průběhu roku 2020 a 2021 razantně měnily v souvislosti s epidemií koronavirus. A s tím, že byly uzavřené školy nebo byla alespoň omezena výuka. Ošetřovné se zvyšovalo nejprve na 70% a následně i na 80% (minimálně 400 Kč na den).

Měnily se i podmínky, za kterých je během epidemie nárok na OČR. V případech souvisejících s epidemií COVID (karanténa, izolace, omezení výuky ve třídě, zavřená škola nebo školka) je na ošetřovné nárok po celou dobu (není tedy omezení jen na 9 nebo 16 dní).

Kalkulačka: Výpočet paragrafu na dítě 2022

V této kalkulačce si můžete spočítat, jak vysoké ošetřovné byste dostali, pokud byste byli doma s dítětem. Výpočet v této kalkulačce si můžete zvolit:

  • 60% platí pro běžné podmínky v průběhu roku
  • 80% platí v souvislosti s epidemií COVID do 28. 2. 2022

Aktualizace 2. prosinec 2021

Ošetřovné by se mělo opět zvýšit na 80% (minimálně 400 Kč za den). Na zvýšené ošetřovné, bude nárok zpětně, od začátku listopadu 2021, minimálně do konce února 2022.

Na zvýšené ošetřovné, bude nárok při karanténě (dítěte, nějaké osoby v rodině), při distanční výuce (uzavření třídy, školy, školky). Podmínky jsou podobné, jako v předchozím školním roce.

Viz. Kalkulačka – COVID krizové ošetřovné (zvýšení na 80%)

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2022
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdy je nárok na paragraf na dítě (ošetřovné) v roce 2022?

Za běžných podmínek, máte na ošetřovné nárok:

  • pokud se staráte o zdravé dítě do 10 roků, pokud je zavřená škola/školka z důvodu nějaké havárie, epidemie apod.
  • pokud se staráte o nemocné dítě do 10 roků
  • pokud se staráte o starší dítě (nad 10 roků) nebo o jiného člena rodiny (člena společné domácnosti), pokud jeho zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby
  • pokud se staráte o dítě do 10 roků a ten, kdo o něj běžně pečuje, je v nemocnici, nebo třeba v porodnici

Kolik dní je nárok na ošetřovné na dítě?

Na ošetřovné (paragraf na dítě) máte nárok, jen po poměrně krátkou dobu:

  • 9 kalendářních dní
  • 16 kalendářních dní (pokud jste samoživitel/samoživitelka)

Během epidemie a uzavřených škol, byl nárok na „krizové“ ošetřovné. Na to je nárok po celou dobu nějakého omezení (karanténa, izolace, omezení výuky ve škole či školce). V roce 2022 je na toto „krizové“ ošetřovné nárok zatím do 28. 2. 2022.

Kolik je ošetřovné při paragrafu na dítě v roce 2022?

Ošetřovné, podobně jako nemocenská při pracovní neschopnosti, je za běžných podmínek ve výši 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (což je maximálně 90% hrubé mzdy, u vyššího platu i méně).

Při hrubé mzdě do cca 39 500 Kč měsíčně, je pak ošetřovné počítáno z 90% hrubé mzdy. Pokud máte hrubou mzdu vyšší než 39 500 Kč, tak je to procentuálně menší část hrubé mzdy (aplikují se redukční hranice).

Pokud byste byli doma s nemocným dítětem a měli hrubou mzdu 35 000 Kč, pak byste mohli mít nárok na:

  • Ošetřovné za 9 dní = 5 598 Kč
  • Ošetřovné za 16 dní = 9 952 Kč

Na ošetřovné v délce 16 dní mají nárok jenom samoživitelé nebo samoživitelky. Jinak je na ošetřovné nárok jen po dobu 9 kalendářních dní.

Nárok na ošetřovné pro OSVČ

V ještě horší situaci jsou pak OSVČ. Ti si sice mohou platit nemocenské pojištění a mít tak nárok na nemocenské dávky, když jsou sami na neschopence. Na ošetřovné ale OSVČ za běžných podmínek nárok nemají.

Výjimkou byly právě situace, které souvisely s epidemií COVID. V roce 2021, měly OSVČ po část roku nárok na speciální dotaci „Ošetřovné“ od ministerstva průmyslu a obchodu. Na konci roku, jim pak v souvislosti s nutností pečovat o dítě, mohl vznikat nárok na kompenzační bonus (pokud u nich současně došlo k poklesu příjmu alespoň o 30%). Na tento kompenzační bonus, může být nárok i na začátku roku 2022.

Mimo tuto specifickou situaci ale platí, že OSVČ, kterému onemocní dítě, nemá nárok na „paragraf na dítě (na ošetřovné). Pokud se OSVČ musí starat o dítě, které v průběhu roku onemocní, nebo je u něj nařízena karanténa, tak nemá nárok na žádnou kompenzaci od státu.

Okamžitá online půjčkaPeníze už do 30 minut? A navíc bez jakýchkoliv poplatků a dokonce i bez úroků? Že to nejde? Vyzkoušejte si to sami!

Užitečné informace
Všechny půjčky