Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2018

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od vaší čisté mzdy v posledním zaměstnání za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí.