Výpočet peněžité pomoci v mateřství 2022 (kalkulačka)

Výpočet peněžité pomoci v mateřství 2022 (kalkulačka)

Peněžitá pomoc v mateřství, kterou dostáváte během mateřské dovolené, je ve výši 70% z hrubé mzdy v posledním zaměstnání. Pro výpočet konkrétní částky, kterou dostanete během mateřské, vám poslouží tato kalkulačka. Maximální výše PPM v roce 2022 je 47 700 Kč měsíčně (311 640 Kč za celou dobu 28 týdnů).

Pokud vás v roce 2022 čeká narození potomka, pak by vás mohla zajímat tato kalkulačka pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (mateřské). Můžete si snadno vypočítat, kolik dostanete od státu, při narození dítěte.

Peněžitá pomoc v mateřství – mateřská 2022

Peněžitá pomoc v mateřství je jednou z dávek vyplácených na základě nemocenského pojištění. Podobně, jako i ostatní nemocenské dávky, slouží PPM, jako „náhrada“ mzdy v době, kdy nemůžete pracovat kvůli porodu nebo péči o dítě.

Jak dlouho budu dostávat peněžitou pomoc v mateřství?

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je vyplácena po dobu mateřské dovolené. Její délka závisí na tom, kolik se vám narodí dětí, nebo jestli je doma na mateřské muž (otec dítěte) nebo žena (matka dítěte):

 • Délka PPM na jedno dítě = 28 týdnů (196 dní)
 • Délka PPM na dvojčata = 37 týdnů (259 dní)

Pokud by byl na mateřské dovolené muž (otec dítěte), pak je peněžitá pomoc v mateřství vyplácena po dobu 22 týdnů (154 dní na jedno dítě) nebo 31 týdnů (217 dní na dvojčata). Muž může o PPM žádat až od začátku sedmého týdne po narození dítěte.

Kalkulačka: Výpočet peněžité pomoci v mateřství 2022

Kalkulačka mateřská 2022
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jaké jsou podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Nárok na PPM (mateřskou) mají ženy i muži. Nárok má zaměstnanec nebo i OSVČ (živnostník). Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství musí být splněny tyto podmínky:

 • Minimální doba účasti na nemocenském pojištění 270 dní za poslední dva roky
 • Pro OSVČ je doplňující podmínka 180 dní nemocenského pojištění za poslední rok
 • Být účastníkem nemocenské pojištění při zahájení mateřské
 • Nebo být v ochranné lhůtě 180 dní od ukončení poslední nemocensky pojištěné činnosti (zaměstnání, podnikání)

Zaměstnanci tedy mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud v posledních dvou letech pracovali alespoň 270 kalendářních dní v nějakém zaměstnání, kde za ně zaměstnavatel odváděl nemocenské pojištění.

To se netýká třeba práce na DPP s příjmem do 10 000 Kč měsíčně (tam se neplatí pojištění). Nebo i některé práce na DPČ (tam se platí nemocenské pojištění, pokud je sjednán příjem vyšší než 3500 Kč měsíčně).

Pro OSVČ to znamená nutnost platit si nemocenské pojištění (v dostatečném předstihu před porodem). To je pro OSVČ dobrovolné. Minimální výše nemocenského pojištění je v roce 2022 ve výši 147 Kč měsíčně.

Výpočet PPM: Kolik dostanu během mateřské dovolené v roce 2022?

U zaměstnanců se výpočet peněžité pomoci v mateřství provádí z hrubé mzdy. Obvykle je to z příjmu za posledních 12 měsíců před začátkem mateřské dovolené. Pokud ale poslední zaměstnání trvá kratší dobu, tak se to při výpočtu zohlední.

Na základě hrubé mzdy v zaměstnání se spočítá denní vyměřovací základ (součet všech hrubých příjmů vydělený počtem kalendářních dní).

Příklad výpočtu peněžité pomoci v mateřství

Pokud budete mít průměrnou hrubou mzdu 29 000 Kč měsíčně, pak by denní vyměřovací základ byl 953,42 Kč. V takovém případě je mateřská 70% z této částky. Tedy 668 Kč za jeden kalendářní den. Což odpovídá částce 20 040 Kč za měsíc (za 30 dní).

Pokud byste měli hrubou mzdu vyšší než cca 39 500 Kč, pak se uplatní tzv. redukce. To znamená, že nad určitou výši příjmu, se mateřská počítá z celého příjmu, ale jen z určité procentuální části.

V roce 2022 platí tyto redukční hranice:

 • Do 1298 Kč se započítá 100%
 • Od 1298 Kč do 1946 Kč se započítá 60%
 • Od 1946 Kč do 3892 Kč se započítá 30%

Při hrubé mzdě například 50 000 Kč, by byl denní vyměřovací základ 1643,84 Kč:

 • Do částky 1298 by se započítalo 100% = 1298 Kč
 • Z částky na 1298 by se započítalo 60% = 60% z 345,84 Kč = 207,50
 • Redukovaný vyměřovací základ by byl 1506 Kč
 • Mateřská 70% za 1 den = 1055 Kč
 • Mateřská za 30 dní = 31 650 Kč (za 28 týdnů by to bylo celkem 206 780 Kč)

Kolik je maximální mateřská v roce 2022?

Z těchto redukčních hranic pak vyplývá i maximální výše peněžité pomoci v mateřství. V roce 2022 můžete dostat maximálně 1590 Kč za jeden den. Tedy 47 700 Kč za jeden měsíc (30 dní). Při narození jednoho dítěte byste tedy celkem dostali 311 640 Kč (za 28 týdnů, 196 dní). Na dvojčata by to bylo 411 810 Kč (za 37 týdnů, 259 dní). Pro takto vysokou (maximální) mateřskou, byste ale museli mít hrubou mzdu cca 118 500 Kč měsíčně.