Nezabavitelná částka při exekuci 2024 – změny, výpočet, minimální splátka

Nezabavitelná částka při exekuci 2024 – změny, výpočet, minimální splátka

Od začátku roku 2024, se nezabavitelná částka snížila o 933 Kč. Od 1. 1. 2024 je nezabavitelné minimum 12 705 Kč (za další vyživované osoby je to 3176 Kč). Během roku 2024, se bude projednávat nová minimální splátka exekuce. Nebo další změny nezabavitelné částky (ve hře je další snížení, nebo možná i zvýšení).

Od začátku roku 2024, se změnily podmínky pro výpočet nezabavitelné částky. Kvůli snížení normativních nákladů na bydlení, se snižuje i nezabavitelné minimum. V roce 2024, tak lidem s exekucí bude zůstávat méně peněz.

Snížení nezabavitelné částky od 1. 1. 2024, ale nemusí být jediná letošní změna. Aktuálně se řeší další změny – mluví se o zavedení nové minimální splátky exekuce. A ve hře je i další snížení nezabavitelné částky.

Kolik je nezabavitelné minimum během exekuce v roce 2024?

Nejčastějším způsobem, jak jsou vymáhány dluhy v exekuci, jsou srážky ze mzdy (nebo z důchodu, nebo z jiného příjmu).

Při srážkách ze mzdy, je nárok na nezabavitelnou částku. Kromě toho, může být nárok i na jednu nebo dvě třetiny ze zbylé části mzdy.

Základní nezabavitelná částka, se od 1. 1. 2024 snižuje o 933 Kč:

  • Nezabavitelné minimum 2024 = 12 705 Kč

Základní částka, se může zvýšit, pokud má dlužník manželku (manžela), nebo nějaké dítě. Za každou z těchto osob, se základní částka zvýší o ¼:

  • Nezabavitelná částka za další vyživované osoby 2024 = 3 176 Kč

Od ledna se změnila i hranice, nad kterou dostává exekutor vše. Nově je to 28 586 Kč. Pokud má někdo vysokou čistou mzdu, tak vše, co je nad 28 586 Kč, dostává exekutor bez omezení.

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete sami spočítat, kolik je nezabavitelné minimum v roce 2024. Pro výpočet je důležité, zda se jedná o samotného dlužníka, nebo jestli se nezabavitelné minimum zvyšuje i za další vyživované osoby.

Roli hraje i to, jestli se jedná o přednostní exekuci (nebo insolvenci) nebo nepřednostní exekuci.

Kalkulačka nezabavitelná částka 2024
Čistá měsíční mzda (důchod, jiný příjem)

Typ výpočtu (exekuce x insolvence)
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce/insolvence nezapočítávají).
Výpočet

Další změna výpočtu nezabavitelné částky během roku 2024

Snížení nezabavitelné částky na začátku roku 2024, ale nemusí být jediná letošní změna. Aktuálně se vláda zabývá i dalšími změnami. Ve hře je další snížení nezabavitelné částky.

Aktuálně se projednává změna, aby se při výpočtu exekuce (nebo insolvence), mezi vyživované osoby nezapočítávala manželka nebo manžel. Tím by se u některých dlužníků snížilo nezabavitelné minimum od dalších 3176 Kč.

Aktuálně má dlužník v exekuci, který má manželku a dvě děti, nárok na nezabavitelné minimum 22 234 Kč. Pokud bude schválena změna, a manželka se přestane započítávat, pak by se nezabavitelné minimum snížilo na 19 057 Kč.

Nová minimální splátka exekuce – minimálně 1890 Kč měsíčně

Další změnou, o které se nyní jedná, je nová minimální splátka dluhů v exekuci. Exekutorská komora navrhuje zavedení minimální splátky. Během exekuce, by se z příjmu sráželo minimálně 10% minimální mzdy – tedy aktuálně by to bylo minimálně 1890 Kč měsíčně.

Minimální splátka, by se srážela i z nízkého příjmu. Nyní existuje řada situací, kdy je příjem (výplata, důchod, nemocenská nebo jiné příjmy) příliš nízký, takže se žádné srážky neprovádí.

Pokud by byla schválena nová minimální splátka, tak by se při exekuci strhávalo minimálně 1890 Kč, bez ohledu na výši příjmu. Pokud by měl dlužník alespoň nějaký minimální příjem, tak by automaticky musel zaplatit alespoň minimální splátku.

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci v roce 2024

Aby to ale nebyly jenom samé negativní zprávy, tak aktuálně je ve hře i možné zvýšení nezabavitelné částky.

V poslanecké sněmovně byl předložen návrh, na zvýšení normativních nákladů na bydlení. Je požadováno, aby se normativy (tabulky, které slouží hlavně pro výpočet dávek na bydlení), zvýšily na stejnou úroveň, jaká platila v minulém roce.

Hlavními důvody pro zvýšení normativů, má být aktuální situace, kdy se zvyšují různé náklady na bydlení (zvýšení cen elektřiny a plynu, zvýšení plateb za vodné a stočné, za teplo nebo za odvoz odpadu).

Pokud by bylo schváleno zvýšení normativních nákladů na bydlení (na stejnou úroveň, jaká původně platila v minulém roce), tak by se tím automaticky zvýšila i nezabavitelná částka (na 13 638 Kč + 3409,50 Kč za další vyživované osoby). I o této změně, by se mělo rozhodovat v následujících týdnech.