Kolik je podpora v nezaměstnanosti 2023 – nárok, podmínky, kalkulačka

Kolik je podpora v nezaměstnanosti 2023 – nárok, podmínky, kalkulačka

Podívejte se na to, jaká je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023. Je zde pro vás kalkulačka, pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2023. Podíváme se na to, jaká je maximální podpora, jaká je podpora po mateřské, kdo má nárok na podporu, a jaké jsou podmínky.

Podívejte se na to, jaká je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023. Je zde pro vás kalkulačka, pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2023. Podíváme se na to, jaká je maximální podpora, jaká je podpora po mateřské, kdo má nárok na podporu, a jaké jsou podmínky.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti 2023

Základní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti se v roce 2023 nijak zvláštně nemění. I nadále platí, že abyste měli nárok na podporu, pak musí být splněna především podmínka minimální odpracované doby. A to nejméně 12 kalendářních měsíců za poslední dva roky.

Resp. nejedná se fakticky o dobu v zaměstnání, konkrétně se jedná o dobu minimální účasti na důchodovém pojištění. Do ní spadá jak doba v zaměstnání (takové zaměstnání, které zakládá účast na důchodovém pojištění, tedy ne některé druhy DPP či DPČ), nebo i jiné započitatelné doby (mateřská, rodičovská, dobrovolnická činnost apod.).

Podpora v nezaměstnanosti 2024 – změna podmínek, snížení podpory

Od začátku roku 2024, by měl začít platit velký balík změny (konsolidační balíček – úsporná opatření, změny u daní, změny u důchodů, aj.). Několik změn, by se mělo týkat i nároku na podporu v nezaměstnanosti:

  • Vyšší podpora bude jen při výpovědi od zaměstnavatele – nárok na podporu 65% z průměrného výdělku, bude jen pokud dá výpověď zaměstnavatel
  • Snížení podpory u výpovědi od zaměstnance, nebo dohodou – pokud dá výpověď zaměstnanec, nebo bude pracovní poměr ukončen dohodou, pak bude podpora jenom 45% po celou dobu (bez ohledu na důvod)
  • Delší minimální odpracovaná doba, pro nárok na opakovanou podporu – na další podporu, bude nárok až po odpracování 6 měsíců v novém zaměstnání (případně to bude minimálně 9 měsíců)
  • Odstupné už nebude mít vliv na výplatu podpory – při nároku na odstupné, se bude podpora opět vyplácet hned od začátku evidence na úřadu práce.

Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2023

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2023
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je podpora a jak dlouho ji budu dostávat

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od vaší čisté mzdy v posledním zaměstnání za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí. Pokud byste dostali výpověď a zaměstnání ukončili třeba na konci května 2023, pak by se podpora v nezaměstnanosti počítala z 1 kalendářního čtvrtletí 2023, tedy z výplaty za leden – březen 2023. Pokud byste zaměstnání ukončili v červenci 2023, pak by se to již počítalo z měsíců duben – červen 2023.

Výše podpory v nezaměstnanosti je odstupňována a záleží i na důvodu, proč byl pracovní poměr ukončen:

  • 65% z průměrné čisté mzdy za první 2 měsíce
  • 50% z průměrné čisté mzdy za další 2 měsíce
  • 45% z průměrné čisté mzdy po zbytek doby

Pokud je pracovní poměr ukončen bez vážného důvodu, pak je podpora po celou dobu jen 45%. Doba, po kterou dostáváte podporu v nezaměstnanosti je odstupňována. Do 50 roků je to 5 měsíců, 50 – 55 roků je to 8 měsíců a nad 55 roků je to 11 měsíců.

Maximální podpora v nezaměstnanosti 2023

Podpora v nezaměstnanosti nemůže být neomezeně vysoká. Pro každý rok je stanoven určitý „strop“, maximální výše podpory. Pro rok 2023 platí:

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2023 = 22 798 Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci 2023 = 25 549 Kč

Podpora v nezaměstnanosti po mateřské nebo rodičovské

Na podporu v nezaměstnanosti je nárok i po skončení mateřské/rodičovské. A to, i když byla žena před mateřskou/rodičovskou nezaměstnaná. A během doby (třeba poslední 3 roky), kdy byla doma s dítětem, nepracovala.

To je dáno tím, že doba péče o dítě (až do 4 roků) se započítává do doby účasti na důchodovém pojištění), a vzniká tak nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské je ale velmi nízká. Protože žena nepracovala, není možné vycházet z její průměrné mzdy, a tak se vychází z průměrné mzdy v ČR. Ta je pro rok 2023 stanovena na 39 306 Kč. Podpora je pak za první dva měsíce 15% z této částky, druhé dva měsíce 12% a zbytek doby 11%. Za první měsíc to je 5 896 Kč, za druhý 4 717 Kč a za zbytek doby jenom 4 324 Kč.