Kalkulačka: Výpočet paragrafu na dítě 2021 (ošetřovné)

Kalkulačka: Výpočet paragrafu na dítě 2021 (ošetřovné)

Paragraf na dítě, můžete mít na nemocné nebo někdy i na zdravé dítě do 10 roků. U starších dětí, nebo u dalších členů rodiny, je nárok na ošetřovné, jen pokud jejich zdravotní stav vyžaduje nezbytnou péči další osoby. Ošetřovné je ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Nárok je 9 nebo 16 dní.

Když vám onemocní dítě, nebo s ním musíte zůstat doma i z jiného důvodu, můžete mít jako zaměstnanec nárok na „paragraf na dítě“ (dávku nemocenského pojištění – ošetřovné).

Podmínky pro nárok na ošetřovné a výše této nemocenské dávky, se již v průběhu roku 2020 razantně měnily v souvislosti s epidemií koronavirus. A s tím, že byly uzavřené školy. Během jarních měsíců 2020, byl nárok na ošetřovné ve výši 80%. Během podzimu 2020, to bylo 70%.

Pokud v roce 2021, dojde k dalšímu plošnému uzavření škol, platily by stejné podmínky pro ošetřovné, jako během podzimu 2020. Tedy ošetřovné ve výši 70%, po celou dobu uzavření škol, i pro „dohodáře“ atp. Schválená změna zákona, umožňuje speciální krizové ošetřovné až do 30. 6. 2021

Kalkulačka: Výpočet paragrafu na dítě 2021

V této kalkulačce si můžete spočítat, jak vysoké ošetřovné byste dostali, pokud byste byli doma s dítětem. Výpočet v této kalkulačce si můžete zvolit:

 • 60% platí pro běžné podmínky v průběhu roku
 • 70% by platilo při epidemii, pokud by byly zavřené školy do 30.6.2021
 • 80% mělo by platit zpětně od 1. března 2021

Aktualizace 21. dubna 2021

Senát na zasedání 21. 4. 2021, definitivně schválil zvýšení ošetřovného na 80%. A to se zpětnou platností od začátku března 2021.

Pokud jste již dostali ošetřovné za březen 2021 v původní výši, měl by vám být nyní vyplacen i příslušný doplatek do zvýšeného ošetřovného – 80% platí zpětně od 1. 3. 2021.

Parlament také schválil, že na ošetřovné budou mít nově nárok i prarodiče (babička, dědeček), sourozenci či třeba teta nebo strýc (i když nežijí s dítětem ve společné domácnosti).

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdy je nárok na paragraf na dítě (ošetřovné) v roce 2021?

Za běžných podmínek, máte na ošetřovné nárok:

 • pokud se staráte o zdravé dítě do 10 roků, pokud je zavřená škola/školka z důvodu nějaké havárie, epidemie apod.
 • pokud se staráte o nemocné dítě do 10 roků
 • pokud se staráte o starší dítě (nad 10 roků) nebo o jiného člena rodiny (člena společné domácnosti), pokud jeho zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby
 • pokud se staráte o dítě do 10 roků a ten, kdo o něj běžně pečuje, je v nemocnici, nebo třeba v porodnici

Během jarní epidemie koronaviru, když byly plošně zavřené školy a školky, byl nárok na ošetřovné i na děti do 13 roků. Během podzimu to ale bylo omezeno jen na děti do 10 roků. Podobně by tomu bylo, i v první polovině roku 2021, pokud by se zavíraly školy kvůli koronaviru.

Kolik dní je nárok na ošetřovné na dítě?

Na ošetřovné (paragraf na dítě) máte nárok, jen po poměrně krátkou dobu:

 • 9 kalendářních dní
 • 16 kalendářních dní (pokud jste samoživitel/samoživitelka)

Během jarní epidemie a uzavřených škol, byl nárok na ošetřovné od března do června 2020. Během podzimu to bylo cca od poloviny října do konce listopadu. Až do 30. 6. 2021, který by případně umožnil další dlouhodobé čerpání OČR, v souvislosti s epidemií.

Kolik je ošetřovné při paragrafu na dítě v roce 2021?

Ošetřovné, podobně jako nemocenská při pracovní neschopnosti, je za běžných podmínek ve výši 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (což je maximálně 90% hrubé mzdy, u vyššího platu i méně).

Při hrubé mzdě do cca 36 000 Kč měsíčně, je pak ošetřovné počítáno z 90% hrubé mzdy. Pokud máte hrubou mzdu vyšší než 36 000 Kč, tak je to procentuálně menší část hrubé mzdy (aplikují se redukční hranice).

Pokud byste byli doma s nemocným dítětem a měli hrubou mzdu 35 000 Kč, pak byste mohli mít nárok na:

 • Ošetřovné za 9 dní = 5 598 Kč
 • Ošetřovné za 16 dní = 9 952 Kč

Na ošetřovné v délce 16 dní mají nárok jenom samoživitelé nebo samoživitelky. Jinak je na ošetřovné nárok jen po dobu 9 kalendářních dní.

Nárok na ošetřovné pro OSVČ

V ještě horší situaci jsou pak OSVČ. Ti si sice mohou platit nemocenské pojištění a mít tak nárok na nemocenské dávky, když jsou sami na neschopence. Na ošetřovné ale OSVČ za běžných podmínek nárok nemají.

Výjimkou byly právě situace, kdy se plošně uzavíraly školy (na jaře a na podzim 2020). Následně OSVČ dostávali určitou kompenzaci. Jednalo se o dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu. A i když se dotace jmenovala „ošetřovné“, s tím „opravdovým“ ošetřovným to nemělo nic společného.

Mimo tuto specifickou situaci ale platí, že OSVČ, kterému onemocní dítě, nemá nárok na „paragraf na dítě (na ošetřovné). Pokud se OSVČ musí starat o dítě, které v průběhu roku onemocní, nebo je u něj nařízena karanténa, tak nemá nárok na žádnou kompenzaci od státu.