Kalkulačka exekuce 2022: Které sociální dávky může zabavit exekutor?

Kalkulačka exekuce 2022: Které sociální dávky může zabavit exekutor?

Exekutor nesmí zabavit (nemohou být prováděny exekuční srážky) z účelově vázaných sociálních dávek, jako je například příspěvek na bydlení.

Říkáte si, že když nepracujete, tak na vás exekutor nemůže? Pokud ale dostáváte nějaké sociální dávky, nebo třeba podporu v nezaměstnanosti, tak na vás exekutor v některých případech přece jen může. Některé sociální dávky totiž podléhají exekuci stejně, jako výplata ze zaměstnání.

V následujícím článku najdete přehled sociálních dávek, u kterých je možné provádět exekuční srážky. Najdete zde i kalkulačku pro výpočet výše srážek v roce 2022, a také pro výpočet nezabavitelného minima (částky, která vám při exekuci musí zůstat).

Jaké sociální dávky může zabavit exekutor?

Pokud dostáváte nějaké sociální dávky, pak je v některých případech může exekutor zabavit (tedy pro přesnost – Úřad práce, který jednotlivé sociální dávky vyplácí, může na základě příkazu od exekutora provádět srážky).

U některých sociálních dávek je možná exekuce bez větších omezení, u jiných jen při konkrétních důvodech exekuce.

Výpočet srážek při exekuci na sociální dávky 2022

Do kalkulačky můžete zadat výši vašeho příjmu – je v zásadě jedno jestli se jedná o sociální dávky nebo nějaký jiný příjem. Mezi příjmy, na které je možné nařídit exekuci, patří třeba exekuce na rodičovský příspěvek, exekuce na důchod, exekuce na podporu v nezaměstnanosti, exekuce na mateřskou nebo i na další příjmy.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik mi musí zůstat při exekuci v roce 2022?

Při exekuci zákon určuje určitou částku – nezabavitelné minimum – která při exekuci formou srážek zůstává dlužníkovi.

Nezabavitelná částka je od 1. 7. 2022 ve výši 9 416,25 Kč. Pokud má dlužník manželku/manžela nebo děti, pak se za každého z nich nezabavitelné minimum zvyšuje o dalších 3 138,75 Kč.

Kromě toho ještě dlužníkovi zůstane jedna třetina (při přednostní pohledávce), nebo dvě třetiny (při nepřednostní pohledávky) ze zbytku příjmu, po odečtení nezabavitelné částky (maximálně ale 1x 8370 nebo 2x 8370 Kč). Pokud vás zajímá, co jsou to přednostní a nepřednostní pohledávky, pak se podívejte sem: : Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?

Které sociální dávky může exekutor zabavit

Rodičovský příspěvek – ten podléhá exekuci bez větších omezení. Musí zůstat pouze nezabavitelná částka, jinak je exekuce možná.

Přídavek na dítě – exekuce na tuto sociální dávku je možná jen v některých případech. Protože přídavek na dítě, je dávka určená pro dítě (nejedná se o příjem rodiče), pak je exekuce možná jen pokud by bylo dlužníkem dítě

Pěstounské dávky – například odměna pěstouna. I zde je exekuce možná bez větších omezení. Opět zůstává pouze nezabavitelná částka

Dávky hmotné nouze – u nich není možná „běžná“ exekuce (tedy není možné provádět srážky, kvůli nějakým nezaplaceným splátkám za půjčku nebo za nějaké nezaplacené účty). Exekuce na dávky hmotné nouze je možná, pouze pokud je vymáhán neoprávněný přeplatek na této dávce

Peněžité dávky sociální péče – podobně jako u sociálních dávek ve hmotné nouzi, exekuce je možná jen při vymáhání přeplatku na těchto dávkách

Které sociální dávky exekutor nesmí zabavit

Exekutor nesmí zabavit (nemohou být prováděny exekuční srážky) z účelově vázaných sociálních dávek, jako je například příspěvek na bydlení. Ten je určen pouze na úhradu nákladů spojených s bydlení. Nepodléhá tedy exekuci.

Zakázaná je i exekuce na jednorázové sociální dávky (ty které jsou vypláceny pouze jednou při splnění daných podmínek), jako je třeba porodné při narození dítěte, nebo pohřebné.

Není také možná „obyčejná“ exekuce, třeba na dávky hmotné noze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc). To samé platí i pro peněžité dávky sociální péče.