Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky při insolvenci (oddlužení) 2023

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky při insolvenci (oddlužení) 2023

Při insolvenci (oddlužení) vám z platu (nebo i jiného příjmu) zůstává stejné množství peněz, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. Máte tak nárok na nezabavitelné minimum a jednu třetinu ze zbytku mzdy. Nezabavitelná částka se v roce 2023 zvyšuje.

Při insolvenci (oddlužení), vám soud nařídí na 3 nebo 5 roků srážky ze mzdy (nebo i z jiného příjmu). Po dobu, kdy jste v insolvenci, vám tak bude zůstávat jenom nezabavitelné minimum. A to není moc peněz.

Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet nezabavitelné částky při insolvenci. Můžete si tak snadno spočítat, kolik peněz by vám zůstalo, pokud byste se rozhodli řešit své dluhy oddlužením u soudu.

Změny ve výpočtu nezabavitelné částky od ledna 2023

V roce 2023 se nezabavitelné částka při insolvenci (a exekuci) zvyšuje hned od začátku roku. A zvýšení je poměrně velké. Nezabavitelná částka se zvyšuje především díky zvýšení normativních nákladů na bydlení. Ty se v roce 2023, zvyšují jednak v rámci „běžné“ valorizace, tak i díky schválenému mimořádnému zvýšení, kvůli vysoké inflaci a doznívajícímu zdražení elektřiny a plynu.

Pro výpočet nezabavitelné částky, se v roce 2023, použijí normativní náklady na bydlení v nájmu, pro jednu až dvě osoby, v obci od 70 tisíc obyvatel, což je 15 597 Kč.

Nezabavitelné minimum se dále zvyšuje i díky valorizaci životního minima od 1. 1. 2023. Životní minimum jednotlivce (které hraje roli při výpočtu exekuce a insolvence), se zvyšuje o 240 Kč na 4 860 Kč.

Od ledna 2023, se také mění způsob výpočtu nezabavitelné částky. Doposud se jednalo o 3/4 ze součtu životní minimum + normativní náklady na bydlení. Od 1. 1. 2023, je nezabavitelná částka ale jenom 2/3.

Kalkulačka: Výpočet srážek a nezabavitelné částky při insolvenci 2023

Kalkulačka splátek při oddlužení 2023
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci (oddlužení) 2023?

Při insolvenci (oddlužení) vám zůstává stejné množství peněz, jako při exekuci na mzdu z důvodu přednostní pohledávky. Nezabavitelná částka je při insolvenci stejná, jako při exekuci.

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 1. 2023:

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 1. 2023 zvýší na 13 638 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 1. 2023 zvýší na 3 409,50 Kč

Výpočet nezabavitelné částky při insolvenci 2023

Výpočet nezabavitelné částky při insolvenci je velmi jednoduchý. Můžeme si to ukázat na následujícím příkladu:

Pan Novák má manželku a dvě děti. Pan Novák je v insolvenci a pracuje v zaměstnání, kde má čistou mzdu ve výši 35 000 Kč.

Výpočet nezabavitelné částky od 1.1.2023:

 • Za p. Nováka se započítá nezabavitelná částka 13 638 Kč
 • Za manželku se započítá nezabavitelná částka 3409,50 Kč
 • Za 2 děti se započítá nezabavitelná částka 2x 3409,50 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum při insolvenci = 23 867 Kč

Kromě nezabavitelného minima, ale při insolvenci zůstává ještě jedna třetina ze zbytku mzdy (z toho, co zbyde z čisté výplaty po odečtení nezabavitelného minima):

 • Čistá mzda p. Nováka = 35 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 23 867 Kč
 • Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 11 133 Kč
 • Jedna třetina ze zbytku mzdy = 3 711 Kč
 • Srážky na insolvenci = 7 422 Kč
 • Zbytek mzdy po srážkách = 27 578 Kč

Z výše uvedeného příkladu je vidět, že u p. Nováka by se z čisté mzdy na insolvenci strhlo 7422 Kč. A zbytek mzdy, který by dostal p. Novák, by byl 27 578 Kč.

Insolvence na důchod, mateřskou, rodičovskou nebo jiné příjmy

Pokud jste v insolvenci, tak se srážky mohou provádět z různých příjmů. Není to tedy jenom výplata ze zaměstnání. Srážky by se prováděly i z jiných příjmů – například podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, rodičovská, mateřská, důchod.

Během doby, kdy jste v insolvenci, navíc máte povinnost hlásit insolvenčnímu správci všechny mimořádné příjmy, které také spadají do insolvence.

Srážky, by se při insolvenci neprováděly jen z některých sociálních dávek (například příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze apod.). Jinak se ale insolvence týká skoro všech dalších příjmů (včetně takových věcí jako je dědictví nebo nějaká výhra).

Jak dlouho trvá insolvence 2023?

K poslední velké změně u podmínek pro insolvenci došlo v roce 2019. Tato změna přinesla několik nových věcí. Mimo jiné i to, že nově může být insolvence i jen na 3 roky (do roku 2019 byla insolvence splátkovým kalendářem automaticky na 5 roků).

Insolvenci na 3 roky ale může mít jen někdo. A to by se mohlo  změnit. V roce 2023, měla poslanecká sněmovna projednat novelu zákona, která by zkrátila insolvenci všem jen na 3 roky Do té doby ale platí, tato délka insolvence:

 • Insolvence na 3 roky = pokud během této doby zaplatíte alespoň 60% dluhů
 • Insolvence na 3 roky = pokud jste starobní nebo invalidní důchodce, nebo pokud vaše dluhy z větší části pochází z doby před 18 rokem
 • Insolvence na 5 roků = nejběžnější délka insolvence
 • Kratší doba insolvence = insolvence skončí i dříve, pokud byste zaplatili 100% dluhů

Kolik je minimální splátka při insolvenci

Při oddlužení splátkovým kalendářem jsou prováděny srážky ze mzdy (nebo i jiného příjmu). Současně ale platí, že byste měli být schopni každý měsíc zaplatit alespoň minimální splátku.

Pokud by byl někdo dlouhodobě nezaměstnaný, zcela bez příjmů, takže by nemohl platit ani minimální splátky, tak mu soud oddlužení nepovolí.

Minimální splátka při insolvenci by měla pokrýt náklady na insolvenčního správce (900 Kč bez DPH při oddlužení jednotlivce) a stejná částka by měla jít na úhradu dluhů. Takže minimální splátka při oddlužení je 1800 Kč (bez DPH, s DPH by to bylo 2 178 Kč).