Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky při insolvenci (oddlužení) 2021

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky při insolvenci (oddlužení) 2021

Při insolvenci (oddlužení) vám z platu (nebo i jiného příjmu) zůstává stejné množství peněz, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. Máte tak nárok na nezabavitelné minimum a jednu třetinu ze zbytku mzdy. Nezabavitelná částka se v roce 2021 zvyšuje. Od 1.1.2021 je základní nezabavitelné minimum 7873 Kč.

Při insolvenci (oddlužení), vám soud nařídí na 3 nebo 5 roků srážky ze mzdy (nebo i z jiného příjmu). Po dobu, kdy jste v insolvenci, vám tak bude zůstávat jenom nezabavitelné minimum. A to není moc peněz.

Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet nezabavitelné částky při insolvenci. Můžete si tak snadno spočítat, kolik peněz by vám zůstalo, pokud byste se rozhodli řešit své dluhy oddlužením u soudu.

V roce 2021 se nezabavitelné částka při insolvenci (a exekuci) zvyšuje. Od 1.1.2021 dochází k mírnému zvýšení, díky tomu, že se od začátku roku mění normativní náklady na bydlení. Zvýšení je ale jen malé, u základní nezabavitelné částky je to cca 100 Kč navíc.

Kalkulačka: Výpočet srážek a nezabavitelné částky při insolvenci 2021

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2021
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci (oddlužení) 2021?

Při insolvenci (oddlužení) vám zůstává stejné množství peněz, jako při exekuci na mzdu z důvodu přednostní pohledávky. Nezabavitelná částka je při insolvenci stejná, jako při exekuci.

Nezabavitelná částka se v roce 2021 průběžně zvyšuje:

 • Základní nezabavitelné minimum od 1. 7. 2020 = 7 771,5 Kč
 • Základní nezabavitelné minimum od 1. 1. 2021 = 7873 Kč

Pokud má dlužník v insolvenci i nějaké děti (ke kterým má vyživovací povinnost), nebo manželku či manžela, pak se základní nezabavitelná částka zvyšuje. Za každou osobu (dítě, manžela, manželku), se základní nezabavitelná částka zvýší o:

 • Nezabavitelná částka za dítě/manžela/manželku od 1. 7. 2020 = 2 950,5 Kč
 • Nezabavitelná částka za dítě/manžela/manželku od 1. 1. 2021 = 2 624,3 Kč

Výpočet nezabavitelné částky při insolvenci 2021

Výpočet nezabavitelné částky při insolvenci je velmi jednoduchý. Můžeme si to ukázat na následujícím příkladu:

Pan Novák má manželku a dvě děti. Pan Novák je v insolvenci a pracuje v zaměstnání, kde má čistou mzdu ve výši 25 000 Kč.

Výpočet nezabavitelné částky od 1.1.2021:

 • Za p. Nováka se započítá nezabavitelná částka 7 873 Kč
 • Za manželku se započítá nezabavitelná částka 2 624,3 Kč
 • Za 2 děti se započítá nezabavitelná částka 2x 2 624,3 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum při insolvenci = 15 746 Kč

Kromě nezabavitelného minima, ale při insolvenci zůstává ještě jedna třetina ze zbytku mzdy (z toho, co zbyde z čisté výplaty po odečtení nezabavitelného minima):

 • Čistá mzda p. Nováka = 25 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 15 746 Kč
 • Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 9 254 Kč
 • Jedna třetina ze zbytku mzdy = 3 084 Kč
 • Srážky na insolvenci = 6 168 Kč
 • Zbytek mzdy po srážkách = 18 832 Kč (což je cca o 150 Kč více než v roce 2020)

Z výše uvedeného příkladu je vidět, že u p. Nováka by se z čisté mzdy na insolvenci strhnulo 6 168 Kč. A zbytek mzdy, který by dostal p. Novák, by byl 18 832 Kč.

Insolvence na důchod, mateřskou, rodičovskou nebo jiné příjmy

Pokud jste v insolvenci, tak se srážky mohou provádět z různých příjmů. Není to tedy jenom výplata ze zaměstnání. Srážky by se prováděly i z jiných příjmů – například podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, rodičovská, mateřská, důchod.

Během doby, kdy jste v insolvenci, navíc máte povinnost hlásit insolvenčnímu správci všechny mimořádné příjmy, které také spadají do insolvence.

Srážky, by se při insolvenci neprováděly jen z některých sociálních dávek (například příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze apod.). Jinak se ale insolvence týká skoro všech dalších příjmů (včetně takových věcí jako je dědictví nebo nějaká výhra).

Jak dlouho trvá insolvence 2021?

K poslední velké změně u podmínek pro insolvenci došlo v roce 2019. Tato změna přinesla několik nových věcí. Mimo jiné i to, že nově může být insolvence i jen na 3 roky (do roku 2019 byla insolvence splátkovým kalendářem automaticky na 5 roků).

Insolvenci na 3 roky ale může mít jen někdo. A to by se mohlo v roce 2021 změnit. Pravděpodobně od 1.7.2021, by mohla začít platit novela insolvenčního zákona, která všem zkrátí insolvenci jen na 3 roky. Do té doby ale platí, tato délka insolvence:

 • Insolvence na 3 roky = pokud během této doby zaplatíte alespoň 60% dluhů
 • Insolvence na 3 roky = pokud jste starobní nebo invalidní důchodce, nebo pokud vaše dluhy z větší části pochází z doby před 18 rokem
 • Insolvence na 5 roků = nejběžnější délka insolvence
 • Kratší doba insolvence = insolvence skončí i dříve, pokud byste zaplatili 100% dluhů

Kolik je minimální splátka při insolvenci

Při oddlužení splátkovým kalendářem jsou prováděny srážky ze mzdy (nebo i jiného příjmu). Současně ale platí, že byste měli být schopni každý měsíc zaplatit alespoň minimální splátku.

Pokud by byl někdo dlouhodobě nezaměstnaný, zcela bez příjmů, takže by nemohl platit ani minimální splátky, tak mu soud oddlužení nepovolí.

Minimální splátka při insolvenci by měla pokrýt náklady na insolvenčního správce (900 Kč bez DPH při oddlužení jednotlivce) a stejná částka by měla jít na úhradu dluhů. Takže minimální splátka při oddlužení je 1800 Kč (bez DPH, s DPH by to bylo 2 178 Kč).