Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky při insolvenci (oddlužení) 2022

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky při insolvenci (oddlužení) 2022

Při insolvenci (oddlužení) vám z platu (nebo i jiného příjmu) zůstává stejné množství peněz, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. Máte tak nárok na nezabavitelné minimum a jednu třetinu ze zbytku mzdy. Nezabavitelná částka se v roce 2022 zvyšuje.

Při insolvenci (oddlužení), vám soud nařídí na 3 nebo 5 roků srážky ze mzdy (nebo i z jiného příjmu). Po dobu, kdy jste v insolvenci, vám tak bude zůstávat jenom nezabavitelné minimum. A to není moc peněz.

Na této stránce najdete kalkulačku pro výpočet nezabavitelné částky při insolvenci. Můžete si tak snadno spočítat, kolik peněz by vám zůstalo, pokud byste se rozhodli řešit své dluhy oddlužením u soudu.

V roce 2022 se nezabavitelné částka při insolvenci (a exekuci) zvyšuje. V roce 2022 dochází k poměrně velkému zvýšení. Nezabavitelná částka se zvyšuje především díky zvýšení normativních nákladů na bydlení. Ty se v roce 2022, zvyšují jednak v rámci „běžné“ valorizace, tak i díky schválenému mimořádnému zvýšení, kvůli vysoké inflaci a prudkému zdražení elektřiny a plynu.

Nezabavitelné minimum se dále zvyšuje i díky valorizaci životního minima od 1. 4. 2022. Životní minimum jednotlivce (které hraje roli při výpočtu exekuce a insolvence), se zvyšuje o 390 Kč na 4 250 Kč.

Je zde i druhé zvýšení životního minima o 8,8% od začátku července. Od 1. 7. 2022, je životní minimum jednotlivce částka 4620 Kč. To je zatím poslední změna, která ovlivňuje výpočet nezabavitelné částky.

Pro dlužníky v exekuci nebo insolvenci to znamená, že budou mít v roce 2022 o něco více peněz.

Kalkulačka: Výpočet srážek a nezabavitelné částky při insolvenci 2022

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 7. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci (oddlužení) 2022?

Při insolvenci (oddlužení) vám zůstává stejné množství peněz, jako při exekuci na mzdu z důvodu přednostní pohledávky. Nezabavitelná částka je při insolvenci stejná, jako při exekuci.

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 7. 2022:

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 7. 2022 zvýší na 9416,25 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 7. 2022 zvýší na 3318,75 Kč

Nejvyšší soud rozhodl o nezabavitelné částce v roce 2022

Na začátku června 2022, vydal Nejvyšší soud rozhodnutí, že nezabavitelné minimum má být vyšší.

Aktuálně (od 1. 7. 2022), má být nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci 9416,25 Kč (za manžela, manželku či dítě to má být 3138,75 Kč)

Více informací najdete zde

Výpočet nezabavitelné částky při insolvenci 2022

Výpočet nezabavitelné částky při insolvenci je velmi jednoduchý. Můžeme si to ukázat na následujícím příkladu:

Pan Novák má manželku a dvě děti. Pan Novák je v insolvenci a pracuje v zaměstnání, kde má čistou mzdu ve výši 25 000 Kč.

Výpočet nezabavitelné částky od 1.7.2022:

 • Za p. Nováka se započítá nezabavitelná částka 9416,25 Kč
 • Za manželku se započítá nezabavitelná částka 3138,75 Kč
 • Za 2 děti se započítá nezabavitelná částka 2x 3138,75 Kč
 • Celkové nezabavitelné minimum při insolvenci = 18 833 Kč

Kromě nezabavitelného minima, ale při insolvenci zůstává ještě jedna třetina ze zbytku mzdy (z toho, co zbyde z čisté výplaty po odečtení nezabavitelného minima):

 • Čistá mzda p. Nováka = 25 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 18 833 Kč
 • Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 6 167 Kč
 • Jedna třetina ze zbytku mzdy = 2055 Kč
 • Srážky na insolvenci = 4 110 Kč
 • Zbytek mzdy po srážkách = 20 890 Kč

Z výše uvedeného příkladu je vidět, že u p. Nováka by se z čisté mzdy na insolvenci strhlo 4110 Kč. A zbytek mzdy, který by dostal p. Novák, by byl 20 890 Kč.

Insolvence na důchod, mateřskou, rodičovskou nebo jiné příjmy

Pokud jste v insolvenci, tak se srážky mohou provádět z různých příjmů. Není to tedy jenom výplata ze zaměstnání. Srážky by se prováděly i z jiných příjmů – například podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, rodičovská, mateřská, důchod.

Během doby, kdy jste v insolvenci, navíc máte povinnost hlásit insolvenčnímu správci všechny mimořádné příjmy, které také spadají do insolvence.

Srážky, by se při insolvenci neprováděly jen z některých sociálních dávek (například příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze apod.). Jinak se ale insolvence týká skoro všech dalších příjmů (včetně takových věcí jako je dědictví nebo nějaká výhra).

Jak dlouho trvá insolvence 2022?

K poslední velké změně u podmínek pro insolvenci došlo v roce 2019. Tato změna přinesla několik nových věcí. Mimo jiné i to, že nově může být insolvence i jen na 3 roky (do roku 2019 byla insolvence splátkovým kalendářem automaticky na 5 roků).

Insolvenci na 3 roky ale může mít jen někdo. A to by se mohlo  změnit. V roce 2021, měla poslanecká sněmovna projednat novelu zákona, která by zkrátila insolvenci všem jen na 3 roky. Novela sice nebyla projednána. Je ale pravděpodobné, že se o tomto návrhu bude ještě dále jednat. Do té doby ale platí, tato délka insolvence:

 • Insolvence na 3 roky = pokud během této doby zaplatíte alespoň 60% dluhů
 • Insolvence na 3 roky = pokud jste starobní nebo invalidní důchodce, nebo pokud vaše dluhy z větší části pochází z doby před 18 rokem
 • Insolvence na 5 roků = nejběžnější délka insolvence
 • Kratší doba insolvence = insolvence skončí i dříve, pokud byste zaplatili 100% dluhů

Kolik je minimální splátka při insolvenci

Při oddlužení splátkovým kalendářem jsou prováděny srážky ze mzdy (nebo i jiného příjmu). Současně ale platí, že byste měli být schopni každý měsíc zaplatit alespoň minimální splátku.

Pokud by byl někdo dlouhodobě nezaměstnaný, zcela bez příjmů, takže by nemohl platit ani minimální splátky, tak mu soud oddlužení nepovolí.

Minimální splátka při insolvenci by měla pokrýt náklady na insolvenčního správce (900 Kč bez DPH při oddlužení jednotlivce) a stejná částka by měla jít na úhradu dluhů. Takže minimální splátka při oddlužení je 1800 Kč (bez DPH, s DPH by to bylo 2 178 Kč).